تست مایرز بریگز در مقابل اینیاگرام: بررسی شباهت ها و تفاوت ها

1401/07/23 9:05 PM - یک سال قبل


تیپ بندی شخصیتی نوعی سیستم دسته بندی افراد براساس نحوه اندیشیدن و عمل کردن آن ها در موقعیت های خاص است. اما تفاوت های آشکاری بین سیستم های تیپ های شخصیتی مختلف و اطلاعاتی که در مورد افراد می توانند دهند، وجود دارد.

تست شخصیت شناسی مایرز بریگز یا MBTI و تست شخصیت شناسی اینیاگرام جزو دو سیستم های پیشروی تعیین تیپ شخصیتی هستند که در نقاط مختلف جهان استفاده می شوند. هر دوی این سیستم ها به افراد کمک می کنند در مورد احتمال های شغلی خود، پویایی روابطشان، الگوهای کاری کارمندانشان و حتی الگوهای فکری خود، اطلاعات بهتری به دست آورند.

برخی از متخصصان دسته بندی شخصیت ها ترجیح می دهند از یکی از این دو سیستم به جای دیگری استفاده کنند اما اغلب از هر دو آن ها می توان کنار دیگری استفاده کرد. هر کدام از آن ها نقاط قوت و ضعف خود را دارند اما تفاوت این دو سیستم در چیست و در چه مواردی شبیه به یکدیگر هستند. در پاسخ به این سوال ها تا انتها همراه ما باشید تا این دو تست را مقایسه کنیم.

قبل از شروع اگر از شخصیت خود مطلع نیستید، می توانید در تست MBTI تست و تایپ و تست اینیاگرام تست و تایپ شرکت کنید تا بهترین استفاده را از این مقاله داشته باشید.

1) سیستم 9 تیپ اینیاگرام در برابر 16 تیپ ام بی تی آی

هر دو تست اینیاگرام و مایرز بریگز برای دسته بندی و توصیف شخصیت های مختلف از دسته ها یا «تیپ ها» استفاده می کنند. مایرز بریگز 16 تیپ شخصیتی دارد که در نتیجه چهار کارکرد شخصیتی مختلف هستند که همچنین دوگانگی ها، ترجیحات یا مقیاس ها نامیده می شوند.

کاترین بریگز و دختر او ایزابل بریگز مایرز، این سیستم را در دهه 60 توسعه دادند. آن ها اعتقاد داشتند که درک بیشتر از تیپ های متفاوتی شخصیتی به افراد کمک می کند نقاط قوت و ضعف خود را بهتر متوجه شوند.

در سیستم MBTI، هر تیپ شخصیتی ترکیبی از ویژگی های متفاوت است. به عنوان مثال، تیپ ISTJ که به اسم تیپ بازپرس نیز شناخته می شود، ترکیبی از ویژگی های «درونگرا»، «حسی»، «منطقی» و «قضاوتی» است.

این ترکیب بی همتای چهار بخشی تیپ شخصیتی را تشکیل می دهد که ویژگی اصلی آن حس مسئولیت پذیری و میل به ایجاد نظم از آشفتگی ها است.

در نگاه اول، اینیاگرام تنها 9 تیپ شخصیتی متفاوت دارد. هر تیپ اینیاگرام براساس باورهای درونی خاصی در مورد نحوه عملکرد دنیا و نقشی که هر فرد در دنیا باید داشته باشد، تعریف می شود.

با این حال، تمام این 9 تیپ شخصیتی عمیقا سیال و در ارتباط با یکدیگر هستند. یعنی هر تیپ بال هایی را با دو تیپ اینیاگرام مجاور خود تشکیل می دهد و این موضوع می تواند روی ویژگی های تیپ اصلی اینیاگرام تاثیر بگذارد.

به عنوان مثال، یک تیپ هفتی (تیپ خوشخو و خوشگذران) فردی برونگرا، خوشبین و خودجوش است که هچنین بالی با تیپ هشت، یعنی تیپ مطمئن به خود، قاطع و مقابله کننده «چالشگر» دارد که نتیجه آن ترکیبی از خلاقیت، شجاعت و روحیه کارآفرینانه است.

به طور کلی 27 زیر تیپ اینیاگرام وجود دارد تا تیپ شناسی اینیاگرام نگاهی بی همتا و عمیق تر به شخصیت یک فرد داشته باشد. با آن که سیستم مایرز بریگز ویژگی های شخصیتی را «آنطور که هستند» تعریف می کند و یک شخصیت تنها در یکی از 16 دسته ممکن می تواند قرار بگیرد، اما اینیاگرام درک جامع تر و عمیق تری نسبت به هر فرد و با احتمال های به مراتب بیشتر ارائه می دهد.

2) چهار دوگانگی MBTI در برابر سه دسته سه تایی اینیاگرام

تنها تفاوت بین مایرز بریگز و اینیاگرام تعداد تیپ های شخصیتی ممکن نیست، بلکه نحوه ساختاربندی این دسته بندی ها و تیپ ها نیز فرق دارد. مایرز بریگز براساس چهار دوگانگی ساخته شده است، یعنی انتخاب از بین دو ویژگی متضاد که از آن ها برای ایجاد یک تیپ استفاده می شود.

ترکیب این چهار دوگانگی به شیوه های مختلف باعث ایجاد 16 ترکیب یا 16 تیپ شخصیتی می شود که در بالا بحث کردیم.

این چهار دوگانگی عبارت هستند از:

 • برونگرا در مقابل درونگرا
 • حسی در مقابل شهودی
 • منطقی در مقابل احساسی
 • قضاوتی در مقابل ادراکی

همانطور که متوجه خواهید شد، این ویژگی ها اکثرا مربوط به نحوه تفکر هستند تا ویژگی های عاطفی. تمرکز آن ها روی نحوه درک فرد از جهان اطرافش و تعامل با سایرین است.

در مقابل، اینیاگرام تیپ ها را براساس سه مرکز هوش: «سر»، «قلب» و «بدن» جدا می کند.

 • تیپ های قلب برای درک دنیا تکیه به استفاده از قلب خود یا هوش عاطفی شان دارند و انگیزه آن ها میل به برقراری ارتباط احساسی و همراه شدن با سایرین است.
 • تیپ های سر از هوش خود برای ارتباط با دنیا استفاده می کنند و انگیزه آن ها هدف، انتخاب های منطقی، تمرکز روی تحلیل و میل به کنترل است.
 • تیپ های بدن براساس غریزه باطنی خود عمل می کنند و براساس حس بدنی و میل خود به راحتی نسبت به دنیا واکنش نشان می دهند.

این دسته بندی ها کمک می کند با تحلیل عواطف و انگیزه های درونی هر فرد، اطلاعاتی در مورد چرایی رفتار و اعمال او به دست آوریم. هر تیپ یک احساس اصلی و شدید دارد که زمانی که تحت استرس قرار می گیرد، نمایان می شود:

 • تیپ های قلب احساس شرمندگی می کنند.
 • تیپ های سر احساس ترس می کنند.
 • تیپ های بدن احساس خشم می کنند.

براساس جدا کردن افراد در این سه دسته سه تایی، اینیاگرام به ما کمک می کند انگیزه های درونی، نقاط قوت، عمیق ترین احساسات هر فرد را که باعث می شوند او به شکل خاصی عمل کند، درک کنیم.

3) ویژگی های شخصیتی MBTI در برابر عواطف اینیاگرام

علاوه بر تفاوت ها در ساختارهای این سیستم های تعیین شخصیت متفاوت، آن ها همچنین اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. در سیستم مایرز بریگز ما شخصیت را براساس آن 16 ترکیبی که ذکر کردیم، می سنجیم. از این ترکیب ها ما به یک تیپ شخصیتی کلی می رسیم که نحوه تفکر، رفتار و تعامل یک فرد با سایرین را توصیف می کند.

همین موضوع باعث می شود که سیستم شخصیت شناسی MBTI واقعا در حوزه های مدیریتی برای بررسی نقاط قوت و ضعف افراد در محیط کار و این که چطور می توانند با سایرین به بهترین شکل ممکن کار می کنند، مفید باشد.

این تست همچنین برای تحلیل روابط افراد مانند روابط با شریک زندگی یا والدین، مفید است. در آن سوی سکه تست شخصیت شناسی اینیاگرام است که کمتر بر ویژگی ها و بیشتر بر عواطف پشت یک شخصیت، تمرکز دارد.

این تست انگیزه ها، تعلق خاطرها، ترس ها و امیال افراد را بررسی می کند تا بررسی کند چه چیزی در یک فرد ایجاد انگیزه کرده و او را به جلو هدایت می کند. با استفاده از این تست ما می توانیم متوجه شویم یک فرد چطور فکر کرده، رفتار می کند و واکنش نشان می دهد و همچنین چرا به این شکل عمل می کند.

این تفاوت باعث می شود که سیستم اینیاگرام دید شدیدتر و عاطفی تری نسبت به شخصیت داشته باشد که می تواند به یک فرد کمک کند خود و همچنین افراد اطرافش را با وضوح بیشتری بشناسد.

4) سالم در برابر حد نهایی در ام بی تی آی و اینیاگرام

برای درک تفاوت بین تست اینیاگرام و مایرز برگیز، ما می توانیم نگاهی به فلسفه محوری هر سیستم نیز بیاندازیم. اینیاگرام نمونه های افراطی یا «غیر سالم» از هر تیپ را مشخص می کند، در حالی که تمرکز مایرز بریگز روی تعادل نقاط قوت و ضعف هر تیپ شخصیتی است.

مهم است اضافه کنیم که هر دوی این سیستم های شخصیتی روی این موضوع تاکید دارند که تیپ شخصیتی خوب یا بدی وجود ندارد. هر تیپ به یک شکل معتبر و درست است.

سیستم مایرز بریگز هر تیپ شخصیتی را با تعادلی از نقاط ضعف و قوت نشان می دهد. این سیستم همچنین می تواند یک یادآور مفید برای دو موضوع «هیچ کس کامل نیست» و اهمیت «همکاری با سایرین به همین شکلی که هستند» باشد تا صرف وقت و انرژی برای تلاش به تغییر دادن آن ها.

سیستم اینیاگرام نگاهی به «سطوح توسعه» یک شخصیت می اندازد و حد نهایی هر تیپ را در دو نتیجه «سالم» و «ناسالم» قرار می دهد. به عبارت دیگر در هر تیپ شخصیتی پویایی بیشتری وجود دارد، یعنی فرد فضای بیشتری برای رسیدگی و غلبه به نقص های شخصیتی خود به مرور زمان دارد.

نگاه به این که افراد چطور می توانند بین این سطوح توسعه حرکت کنند، کمک به پیش بینی نحوه واکنش نشان دادن آن ها در موقعیت های استرس آفرین و ناخوشایند می کند. چون آن ها براساس انگیزه های ریشه داشته در ترس خود دست به عمل می زنند.

این سطوح توسعه و نمایش عواقب «ناسالم»، همچنین به افراد اجازه می دهد بهترین و بدترین نسخه های خودشان را درک کنند، بنابراین روی توسعه شخصی خود قدرت بیشتری داشته باشند. به عبارت دیگر یک فرد همیشه می تواند تیپ خود را تغییر دهد.

5) تفاوت اصلی بین اینیاگرام و MBTI

با وجود مواردی که در بالا ذکر کردیم، 5 تفاوت اصلی بین این دو تست شخصیت شناسی عبارت هستند از:

 • اینیاگرام انگیزه ها را به عنوان مرجع تشخیص یک تیپ بررسی می کند و توضیح می دهد.
 • مایرز بریگز ویژگی های شخصیتی را «آنطور که هستند» شرح می دهد.
 • دیاگرام اینیاگرام تمرکز بر 9 تیپ شخصیتی متفاوت دارد.
 • مایرز بریگز براساس 16 تیپ شخصیتی متفاوت است.
 • اینیاگرام زمان توصیف ویژگی های شخصیتی به نکات و تفاوت های ظریف و دقیق اشاره می کند.
 • MBTI برای توصیف ویژگی های شخصیتی خشک تر و محدودتر است.
 • اینیاگرام به توضیح الگوها در انگیزه ها، عواطف و افکار کمک می کند.
 • مایرز بریگز شخصیت مرتبط با ترجیحات یک فرد را آشکار می کند.
 • اینیاگرام یک «وضعیت» را آشکار می کند یا به عبارت دیگر، چطور با سایرین تعامل برقرار می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید.
 • مایرز بریگز ویژگی های شخصیتی را در محیط های اجتماعی توصیف می کند.

سخن نهایی مقایسه MBTI و ایناگرام

هر دو سیستم شخصیت شناسی مایرز بریگز و اینیاگرام می توانند فوق العاده در درک خودتان و افراد اطرافتان مفید باشند. با آن که همپوشانی های کلی بین این دو روش شخصیت شناسی وجود دارد اما روش شناسی و رویکردهای آن ها کاملا متفاوت هستند.

شما به کمک تیپ شناسی بیشتر متمرکز بر عاطفه اینیاگرام می توانید اطلاعات خوبی از ترس ها و امیال خود به دست آورید و این که آن ها چه نقشی روی شخصیتتان دارند.

استفاده از این اطلاعات به شکل های گوناگون مفید است، نه تنها برای آگاهی از حرفه مناسب با تیپ شخصیتی تان، بلکه نوع روابط، نحوه گذراندن زندگی روزمره و موارد متعدد دیگر.

سیستم مایرز بریگز از نظر تعریف خشک تر و محدودتر است اما اطلاعات دقیقی در مورد نحوه پردازش اطلاعات و تصمیم گیری شما می دهد. همچنین چطور با سایرین تعامل برقرار می کنید و به شما کمک می کند نقاط قوت و ضعف خود را بدانید و این که چطور می توانید به بهترین شکل از توانایی های خود استفاده کنید.

در پایان می توانید با شرکت در تست اینیاگرام تست و تایپ، از تیپ اینیاگرام خود مطلع شوید و گزارش کامل آن را نیز دریافت کنید.


mbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی مدیریت استعداد خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.