ویژگی های مدل 5 عاملی شخصیت نئو در استخدام چطور به کار می آیند؟

1397/07/24 3:51 PM - 5 سال قبل


شخصیت افراد در محیط کار بسیار متفاوت است. یک عده برونگرا و عده‌ای دیگر درونگرا هستند. برخی کارها را به سرعت انجام می‌دهند و برخی دیگر تعلل دارند. این تفاوت رفتاری زمانی بیشتر مشخص می‌شود که افراد یک سازمان به گردهمایی مشترکی دعوت شده‌اند که قرار است با هم در مورد مسائل کاری و تبادل نظرات و ایده‌های کاری تعامل داشته باشند؛ هر نظاره‌گری فوراً متوجه نقش فعال "شخصیت" در این جو خواهد شد. بعضی از افراد با انرژی به دیگران نزدیک می‌شوند؛ در حالی که دیگران در سکوت نوشیدنی خود را می‌نوشند. بعضی در مورد هوا صحبت می‌کنند؛ در حالی که سایرین خود را غرق مسائل پیچیده کرده‌اند.

چنین چیزی نشان می‌دهد که افراد اغلب اوقات در یک موقعیت مشابه واکنش متفاوتی از خود بروز می‌دهند. دلیل آن شخصیت ما است؛ یعنی تفاوت@های فردی در الگوهای شخصیتی اندیشیدن، احساس کردن و رفتار کردن. به عبارت دیگر چطور یک فرد در فعالیت‌های روزانه از خود واکنش نشان می‌دهد.

مدل 5 عاملی شخصیت نئو یکی از قدیمی‌ترین بنیادهای شخصیت برای نظم بخشی به ویژگی‌های درونی است که هویت ما را می‌سازد.

ویژگی‌های مدل 5 عاملی شخصیت نئو چه چیز هایی هستند؟

وظیفه شناسی (وجدانی بودن) – چنین فردی منظم است، سخت تلاش می‌کند، در انجام وظیفه شغلی استمرار و اصرار به اتمام کار دارد.

برون گرا – چنین فردی تمایل به ارتباط با دنیای بیرون دارد، فردی صریح و اظهار کننده است و رفتار دوستانه و فعالی دارد.

سازگار (توافق پذیر)– چنین فردی محافظه کار، اعتماد کننده، مودب و مهربان است.

روان آزردگی (روان نژندی)– چنین فردی نگران و زودرنج است یا به راحتی استرس زده می‌شود. قطب مخالف این ویژگی شخصیتی اغلب اوقات، ثبات عاطفی نامیده می‌شود.

استقبال از تجربه (گشودگی)– چنین فردی کنجکاو، خلاق، انعطاف پذیر و علاقه مند به امتحان کردن چیزهای جدید است.

ویژگی‌های مدل 5 عاملی شخصیت نئو از یکدیگر مستقل هستند. در یک فرد شدت آن‌ها می‌تواند زیاد و در دیگران کم باشد (یا در حد متوسط)؛ یعنی راه‌های زیادی وجود دارد که ویژگی‌های شخصیتی یک فرد با هم تلاقی پیدا کند، این قضیه منطقی است چون انسان‌ها موجودات پیچیده‌ای هستند.

ویژگی‌های 5 عاملی شخصیت نئو مشخص شده است که در بین فرهنگ‌های مختلف به یک شکل بوده و سهم یک فرد از هر ویژگی در طول زمان نسبتا ثابت است.

چرا ما باید در زمان صحبت در مورد کار به ویژگی‌های مدل 5 عاملی شخصیت نئو اهمیت دهیم.

چون شخصیت بر نحوه موفقیت ما در یک شغل تاثیر می‌گذارد. به طور کلی وظیفه‌شناسی بهترین‌ترین عامل پیش‌بینانه در عملکرد خوب یک فرد در انجام کار است. این ادعا در بخش عظیمی از تحقیقات به اثبات رسیده است. جالب است بدانید این که کدام ویژگی‌های شخصیتی برای موفقیت مهم‌تر از همه هستند تا حد زیادی به خود شغل بستگی دارد. شغلی را در نظر بگیرید که نیازمند برقراری ارتباط در رویدادهای کاری یا گردهم‌آیی با دیگر افراد مشغول در آن حرفه است. فردی که برون‌گرا است از این نوع شغل نه تنها لذت خواهد برد بلکه در آن موفق هم خواهد شد؛ ولی فردی که درون‌گرا است (یعنی با سطح برونگرایی بسیار پایین) تنها باید برای موفقیت در این شغل سخت تلاش کند.

 از طرفی دیگر در یک شغل تحلیل‌گری که نیازمند تحلیل و بررسی برگه‌های آماری و داده‌های فراوان است، نیازی به برونگرا بودن فرد نیست. به همین دلیل ویژگی‌های 5 عاملی شخصیت نئو تنها برای استخدام زمانی مفید هستند که با یک شیوه مبتنی بر استفاده از داده‌ها همراه شود. اغلب اوقات این به معنی تحلیل یک شغل و جمع‌آوری نظرات کارشناسان آن شغل است تا به کمک آن مدلی از ویژگی‌های شخصیتی شکل گیرد که برای شغل مورد نظر مهم محسوب می‌شوند.


نئو شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام مدیریت استعداد منابع انسانی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.