اینفوگراف کهن الگوی مردان در کار

1397/06/04 1:18 PM - 4 سال قبل


لینک شرکت در آزمون کهن الگوی مردان


آرکتایپ شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.

سروین قربانی
سروین قربانی    (3 سال قبل)
دیونسوس