اینفوگراف کهن الگوی زنان در کار

1397/06/04 1:19 PM - 5 سال قبل


لینک شرکت در آزمون کهن الگوی زنان


آرکتایپ شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.

زهرا عروجی
زهرا عروجی    (6 سال قبل)
^^
    (یک سال قبل)
پرسفون - آفرودیت -آرتمیس
    (یک سال قبل)
الهه من اول آرتمیس بعد آفرودیت و سوم آتنا در اومد