بهبود ارتباطات با کمک شناخت مدل های رفتاری دیسک

1399/02/21 1:00 PM - یک سال قبل


شناخت مدل های رفتاری دیسک به افراد کمک می کند تا بتوانند با بقیه ارتباط موثر بهتری داشته باشند. مدل رفتارشناسی دیسک کمک می کند تا افراد بیشتر و بهتر همدیگر را درک کنند و نیاز های همدیگر را در ارتباطات بفهمند. در این مدل شما یاد می گیرید که الزاماً افراد مثل هم فکر نمی کنند و الزاماً مثل هم تصمیم گیری نمی کنند. ولی نشانه های رفتاری وجود دارد که شما پی به تیپ رفتاری آن ها ببرید و بتوانید از دید آن ها به موضوعات نگاه کنید. شناخت انواع تیپ های رفتاری در مدل دیسک

لینک تست دیسک با گزارش کامل

1. مدل تسلط گرا 

این تیپ رفتاری بیشتر رفتارهایی از نوع سلطه و خود رایی دارد. البته در بروز این رفتارها در افراد مختلف شدت و ضعف وجود دارد ولی فردی که به صورت غالب این رفتارها را دارد معمولاً تن صدای بلندی دارد و بیشتر از حرکات دستوری استفاده می کند. 

2. مدل تاثیر گذار

این تیپ رفتاری بیشتر رفتارهای شاد و سر زده دارد و دوست دارد روی افراد تاثیر مثبت بگذارد. آن ها معمولاً می خندند و افرادی که این تیپ رفتاری در آن ها غالب است معمولاً تن صدای بالایی دارند و صمیمیت زیادی را از خود نشان می دهند. 

3. مدل با ثبات 

این تیپ رفتاری بیشتر رفتارهای دوستانه و گرم اما خود دار را از خود نشان می دهد. این افراد تن صدای زیادی ندارند و بدون جنجال و سر و صدا کار خود را پیش می برند. 

4. مدل محافظه کار

این تیپ رفتاری بسیار محافظه کار است. تن صدای کمی دارد و برای هر چیزی به دنبال استاندارد، جزئیات و مدارک است. این تیپ بسیار دقیق است. 

نکته مهم در رابطه با شناخت مدل های رفتاری این است که با شناخت آن ها هوش هیجانی شما در ابعاد خود آگاهی و خود مدیریتی افزایش پیدا می کند و می تواند شما را به سمت موفقیت بیشتر در روابط و همچنین زندگی شخصی بهتر سوق دهد.


نئو شخصیت شناسی توسعه فردی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.