همایش استعدادیابی شغلی و تحصیلی در دبیرستان علامه طباطبایی

1397/06/04 2:35 PM - 5 سال قبل


در روز 5 شنبه 12 اسفند 1396 همایش استعدادیابی شغلی و تحصیلی در دبیرستان علامه طباطبایی با حضور اولیای دانش آموزان برگزار شد. در این همایش ابتدا به ضرورت خود شناسی در رضایت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شد و در ادامه سخنرانان به ابعاد و تفاوت های شایستگی های کلیدی پرداختند و همچنین لزوم درک اولیای مدرسه و والدین نسبت به این مهم مورد تاکید قرار گرفت. 

در این برنامه اولیا با ابعاد و گام های برنامه توسعه دانش آموزی آشنا شدند.

هدف از این برنامه آشنایی والدین با تفاوت های فردی خود و فرزندانشان بود که یکی از ابزارهای تیپ شناسی به نام MBTI نیز به اولیا معرفی گردید. 

در قسمت آخر همایش برنامه پرسش و پاسخی در رابطه با برنامه توسعه دانش آموزی برگزار شد و راهنمایی هایی به والدین برای استعدادیابی فرزندان شان شد. برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.