برندکارفرما چگونه در شناخت سازمان به عنوان محل کار مناسب کمک می کند؟

1397/07/11 11:08 AM - 8 ماه قبل


امروزه افراد جویای کار خواسته‌های بیشتری دارند. آن‌ها انتظار دارند که کارفرمایانشان بر رشد و توسعه آن‌ها سرمایه گذاری کنند و تشنه ی کسب مهارت و آموزش، اعتبار و پاداش‌ در یک سازمان با فرهنگ غنی و یک زندگی جدا از کار هستند. این نیازمندی‌ها عامل به وجود آمدن پرسشی مهم برای سازمان‌هایی می‌شود که خواهان استخدام افراد مستعد هستند: "چه عاملی باید در استراتژی یک استخدام موفق وجود داشته باشد؟"

 پاسخ دو کلمه است: برند کارفرما

به بیان ساده تر برند کارفرما، فرآیند بازاریابی سازمان به عنوان یک کارفرمای منتخب، همراه با ارائه ی تصویر مثبت و معتبر است که سازمان را به عنوان محل کار مناسبی معرفی می‌کند.

سازمان‌هایی که اهمیت عصر ِدیجیتالی و شفاف سازی را درک می‌کنند نیز به برند کارفرما توجه داشته و برای آن اهمیت قائل‌اند. برند کارفرمای سازمان نقش مهمی را برای جذب و حفظ بهترین استعدادها ایفا می کند. سازمان‌هایی که قصد دارند در نبرد استعدادها پیروز باشند، نه تنها باید محیط کاری خوبی داشته باشند، بلکه می‌بایست در خلق این درک نیز موفق باشند.

  • بررسی برند کارفرما در خاورمیانه

اهمیت برند کارفرما این است که جویندگان کار در هر جایی به دنبال اطلاعاتی در رابطه با سازمان ‌های ِمورد نظرشان هستند. بر اساس یک  نظرسنجی که در فوریه  2014  به نقل از سایت Bayt.com با عنوان این پرسش که چه عاملی سبب می‌شود که سازمان محلی جذاب برای کار باشد؟ نه نفر از هر 10 پاسخ دهنده‌ی کارشناس در خاورمیانه، پروفایل آنلاین سازمان را مورد مطالعه قرار می‌دهند ودر مرحله بعد  به پیشنهاد کار اهمیت می‌دهند.

2سال بعد نظرسنجی مشابهی توسط سایت Bayt.com که باهمکاری سازمان تسهیلات تجاری Naseba و Bayt.com در ژوئن 2016 انجام شده بود 75.6% از پاسخ دهندگان بیان کردند که معمولاً پروفایل آنلاین سازمان را پیش از ارائه درخواست شغلی در آن سازمان بررسی می‌کنند.

بر اساس پاسخ 23.4% از شرکت کنندگان نظر سنجی بررسی برند کارفرما در خاورمیانه، شناخت سازمان به عنوان محل خوبی برای کار، مشارکت بهتر و بیشتر کارمندان را در پی داشت. بر این اساس مشارکت بیشتر کارمندان، میزان مقبولیت بیشتر برای کار و شناخت به عنوان کارفرمای منتخب، از مزیت‌های برند کارفرما تلقی شدند. حقیقت این است که تلاش برای خلق هویت سازمان یا برند کارفرما، نه تنها سبب خلق علاقمندی و اعتماد می‌شود، بلکه در مشارکت کاندیداها با برند نیز نقش دارد و اگر این کار به درستی انجام شود، سبب مشارکت بیشتر کارکنان با سازمان می‌شود.برند کارفرما سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.