تیپ های شخصیتی تست MBTI زمانی که خشمگین می شوند، چطور رفتار می کنند؟

1401/08/23 12:33 PM - 4 ماه قبل


همه گاهی خشم را تجربه می کنند اما نحوه برخورد شما با این احساس و چه رفتاری از خود نشان دهید، اطلاعات زیادی در مورد تیپ شخصیتی تان می دهد. به عنوان مثال بعضی تیپ ها اندکی احساس خشم و بیشتر احساس پشیمانی می کنند، در حالی که سایرین بیش از حد خشمگین می شوند!

چون هر تیپ شخصیتی با خشم به شکل متفاوتی برخورد می کند، در این مطلب می خواهیم بررسی کنیم که آن ها طبق تست مایرز بریگز، چه برخوردی با این احساس پیچیده می کنند. پس تا انتها همراه ما بمانید.

قبل از شروع اگر از شخصیت خود مطلع نیستید، می توانید در تست MBTI تست و تایپ شرکت کنید که کامل ترین تست شخصیت شناسی مایرز بریگز است.

INFP: شلوغ بازی و جنجال نخواهد کرد

اگر تیپ شخصیتی INFP دارید، از خشمگین شدن خودداری می کنید و نهایت تلاش خود را خواهید کرد تا همه چیز را درون خود نگه دارید و جلوی ایجاد جنجال و شلوغ بازی در جلوی سایرین را بگیرید.

اما زمانی که فردی ارزش های ذاتی شما را زیر سوال ببرد یا رفتارتان را متهم به اشتباه بودن یا عیب داشتن کند، خیلی طول نخواهد کشید که رفتاری طعنه آمیز و تمسخرآمیز در پیش می گیرید. اما اگر بیش از حد به شما فشار آید، در نهایت ممکن است از کوره در بروید و درگیر شوید.

افراد با تیپ INFP جزو تیپ های حساسی هستند که از شخصیت بیرونی که به مردم اطراف خود نشان می دهند فوق العاده آگاه بوده و آسیب پذیر هستند. بنابراین انتقاد یا سوال های حساس از آن ها نتیجه خیلی خوبی ندارد.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی INFP را خشمگین می کند:

 • در مورد آن ها فرضیه سازی شود.
 • افرادی که تشنه قدرت هستند.
 • اقتدارگرایی
 • تحت کنترل یا مدیریت خرد قرار گرفتن
 • افراد زورگو
 • دورویی
 • بی عدالتی یا بی انصافی
 • زمانی که احساسات آن ها کوچک شماره شود.
 • زمانی که از ارزش های آن ها تخطی شود.
 • زمانی که تخیل آن ها خفه شود.
 • زمانی که دست کم گرفته شده یا کوچک دیده شوند.

ENFP: در سکوت فرو می رود

افراد با تیپ شخصیتی ENFP ذات بسیار قدرتمندی دارند، بنابراین زمانی از عصبانیت منفجر می شوند که فردی نحوه رفتار آن ها را زیر سوال ببرد. اکثر این افراد از برخورد با خشم خود خودداری می کنند اما توجه آن ها روی فعالیت هایی است که باعث می شود احساس خوبی کنند.

چون ENFPها اغلب فوق العاده حساس هستند، سایرین ممکن است ناآگاهانه باعث رنجششان شوند. فرد با شخصیت ENFP که احساس تهدید کند، اجازه خواهد داد استرس و خشم او به شکل دعوا بروز پیدا کند یا احساسات خود را بیان نخواهد کرد. بنابراین آن ها با فرو رفتن در سکوت یا تاکتیک فرار از خشم، درون خود را از خشم پر خواهند کرد. 

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ENFP را خشمگین می کند:

 • افراد با ذهنیت بسته
 • مورد کنترل یا مدیریت خرد قرار گرفتن
 • ایده های آن ها رد شود.
 • رفتار غیر ملاحظه گرانه
 • فریب احساسی
 • ریاست مابی یا رفتار برتری جویانه
 • برچسب خوردن یا دست کم گرفته شدن
 • نشان ندادن همدلی
 • گذراندن وقت به مدت طولانی برای انجام وظایف خسته کننده و با جزئیات فراوان
 • مجبور شدن به احساس گناه کردن

INTJ: خشمش را با دقت درون خود نگه می دارد

INTJ باهوش از خالی کردن خشم خود سر سایرین خودداری خواهد کرد. او در عوض آن این احساس را درون خود نگه می دارد و سپس تمرکز خود را روی چیزی می گذارد که توجهش را پرت کند.

به عنوان مثال، یک INTJ ممکن است خشم خود را نادیده بگیرد و ورزش کند، تحقیق کند، سرگرمی های محبوب خود را انجام دهد یا حتی برای مقابله با آن به شکل منطقی، بخوابد. زمانی که یک INTJ احساس کند که به خشم خود غلبه کرده، آن را ممکن است به روی فردی که در ماجرا نقش داشته نیاورد. به عبارت دیگر ترجیح می دهد موضوع را فراموش کند و زندگی را ادامه دهد.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی INTJ را خشمگین می کند:

 • وقفه افتادن غیرمنتظره یا غافل گیر شدن
 • به اندازه کافی وقت برای تنها بودن نداشته باشد.
 • فرضیات افراد با ذهن بسته
 • مورد کنترل یا مدیریت خرد قرار گرفتن
 • بی شایستگی یا تنبلی
 • افراد پرسر و صدا، از خودراضی
 • تصمیم گیری براساس احساسات
 • توصیه یا دانش آن ها رد یا نادیده گرفته شود.
 • زمانی که صحبت می کنند، صحبتشان قطع شود.
 • به درون موقعیت های اجتماعی هل داده شوند که برای آن آمادگی ندارند.

ENTJ: خونسرد برخورد می کند

تیپ ENTJ «فرمانده» است و دوست ندارد احساسات خود را به سایرین نشان دهد یا احساس آسیب پذیر بودن کند. ENTJ در همین حین از برخورد با افراد یا موقعیتی که باعث ناراحت کردن او شده اند، ترسی ندارد.

با این حال، او از خشمگین شدن خودداری می کند. این تیپ های شخصیتی به جای این که خود را عصبانی نشان دهند، با خونسردی با مشکل برخورد می کنند و احساسات شخصی خود را در مورد چیزی که به آن ها آسیب زده است، نشان نمی دهند.

ENTJها همچنین وقت زیادی را صرف بررسی احساسات خود می کنند اما در صورت لزوم از درگیر شدن و دعوا نمی ترسند و می توانند تحت فشار زیاد از کوره در بروند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ENTJ را خشمگین می کند:

 • اطراف آن ها را بی کفایتی احاطه کرده باشد.
 • شکایت یا لب و لوچه را جمع کردن
 • واکنش های بیش از احساسی نسبت به رویدادهای روزمره عادی
 • دورویی
 • تخصص یا رویای آن ها رد شود.
 • مورد اعتماد قرار نگیرند یا تحت مدیریت خرد باشند.
 • تنبلی
 • گفتگوهای سطحی یا مودبانه در مورد مسائل بی اهمیت به مدت طولانی
 • احساس کنند در موقعیتی گیر کرده اند که احتمال موفقیت کمی دارد.

INFJ: به خلاقیت پناه می برد

اگر تیپ INFJ دارید، خشم خود را سرکوب می کنید. تیپ «مشاور» از برخورد با احساس خشم خود خودداری خواهد کرد، چون از دعوا متنفر است و ایده برخورد با سایرین می تواند آن ها از درون به دو نیم فرو بپاشد.

INFJها مدت زمانی را در خلوت خود به فکر در مورد اتفاق رخ داده می گذارنند و تصمیم خواهند گرفت که برخورد با این موضوع ارزش لازم را دارد یا باید آن را فراموش کنند. یک INFJ اغلب تصمیم می گیرد موضوع را فراموش کند و بی خیال آن شود و احساسات خشم خود را از طریق هنر، سرگرمی های خلاقانه یا ورزش، آزاد کند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی INFJ را خشمگین می کند:

 • نیت های درونی آن ها به درستی درک نشود.
 • افراد کنترل کننده و مغرور
 • زورگویی یا مسخره کردن
 • اجبار به تصمیم گیری پیش از آن که آماده باشند.
 • صداهای بلند یا وسط حرف پریدن
 • کلیت بخشی عجولانه
 • رفتار برتری آمیز
 • پیش بینی ها یا رویاهای آن ها رد شود.
 • اظهارات آن ها اشتباه در نظر گرفته شود.
 • به صورت غیرمنتظره کسی ناگهان مزاحم آن ها شود.

ENFJ: برای خالی کردن خشم خود به یک دوست مراجعه می کند

تیپ شخصیتی غیرخودخواه ENFJ اول از همه به مشکل رسیدگی نخواهد کرد بلکه ممکن است برای خالی شدن مشکل را با دوستان خود در میان بگذارد. یک ENFJ خشمگین مضطرب و استرسی خواهد شد، به این موضوع فکر می کند که چه کار کرده است که مستحق این خشم باشد و چطور می تواند آن را تغییر دهد.

گرچه ENFJها جزو افرادی که مقابله کنند قرار نمی گیرند اما اگر احساس کلافگی کنند ممکن است با ابراز خشم خود واکنش نشان دهند. اگر این کار را نکنند، به سایرین پناه می برند تا در مورد اتفاق رخ داده با آن ها حرف بزنند.

ENFJها احساسات خود را درونشان نگه نمی دارند. بلکه باید برای این که احساس بهتری داشته باشند، در مورد مسائل با سایرین صحبت کنند و تکیه به دوستان نزدیک خود دارند تا به آن ها برای خالی کردن خشم و استرسشان کمک کنند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ENFJ را خشمگین می کند:

 • نیت های درونی آن ها به درستی درک نشود.
 • درک نشوند یا مورد اعتماد قرار نگیرند.
 • حرف های آن ها نادیده گرفته شود.
 • همدلی نشان ندادن با سایرین
 • رفتار بی ادبانه یا غیرملاحظه گرانه
 • ذهن های بسته
 • ایده های آن ها رد شده یا کوچک شمارده شود.
 • صحبت آن ها قطع شود.
 • بیش از حد روی جزئیات، وظایف خسته کننده و غیرشخصی تمرکز کنند.
 • خیانت یک دوست یا فرد عزیز
 • زورگویی یا دست انداختن

INTP: خشم را نادیده می گیرد

تیپ معمار INTP، زمانی که خشمگین است از صحبت با سایرین خودداری می کند. این تیپ های شخصیتی احساسات خود را سرکوب می کنند. چون INTPها در مدیریت احساسات خود یا عواطف سایرین خوب عمل نمی کنند، برایشان ساده تر است آن را فراموش کنند، نادیده بگیرند و به زندگی ادامه دهند.

گرچه سالم ترین نوع این شیوه برخورد با خشم زمانی است که یک INTP از مهارت های حل مساله و منطق خود برای تحلیل موقعیت استفاده می کند. فرد با تیپ INTP در اکثر موارد با فرد دیگری در مورد احساسات خود صحبت نخواهد کرد.

به جای آن، آن ها نفسی عمیق خواهند کشید و به زندگی ادامه می دهند یا اجازه می دهند خشمشان در لیست احساسات خفه شده شان در درون بماند. این تیپ زمانی ممکن است به مشکل توجه کند و با سایرین حرف بزند اما برای این کار باید تلاش زیادی از خود نشان دهد.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی INTP را خشمگین می کند:

 • سفسطه های منطقی در بحث ها
 • واکنش های بیش از حد احساسی
 • افراد با ذهنیت بسته
 • افراد زورگو و از خود راضی
 • احساس کنند تحت کنترل یا مدیریت خرد قرار دارند.
 • افرادی که بدون تلاش خواهان جلب احترام باشند.
 • فریب احساسی
 • زمانی که افراد سعی کنند تصمیم های ناصحیح یا غیرمنصفانه را توجیح کنند.
 • صحبتشان قطع شود.
 • افرادی که به فضای شخصی آن ها تجاوز کنند.

ENTP: مستقیما با خشم مواجه می شود

تیپ ENTP اولین فردی که از خشم منفجر می شود نخواهد بود اما از مواجه شدن مستقیم با مشکل ترسی ندارد. ENTPها ترجیح می دهند برای صحبت در مورد مشکل با هر فرد دخیل در آن، منطق خود را به کار بگیرند و بدون از دست دادن کنترل خود، با خشمشان مواجه خواهند شد.

تا زمانی که شرایط رنگ و بوی بدی به خود نگیرد، ساده ترین شکل بررسی مشکل برای آن ها بحث با آرامش است. این افراد همچنین ممکن است تصمیم بگیرند از سایر افرادی که آن ها خشمگین کرده اند فاصله بگیرند و مدتی تنها باشند. اما در اکثر موارد آن ها ترجیح می دهند فورا مشکل را رفع کنند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ENTP را خشمگین می کند:

 • افراد با ذهنیت بسته
 • سفسطه های منطقی
 • افرادی که به اشتباه به آن ها «بدجنس» بگویند، زمانی که سعی دارند منظور خود را با بحث برسانند.
 • گیر کردن در بحث های با جزئیات فراوان و خسته کننده به مدت طولانی
 • ایده های آن رد شود یا به آن ها بخندند.
 • مورد مدیریت خرد قرار گرفتن
 • افرادی که بدون تلاش برای کسب آن، خواهان احترام باشند.
 • افرادی که جلوی نوآوری و پیشرفت را می گیرند.

ISFJ: دلخور می شود

افراد با تیپ شخصیتی ISFJ مسائل را شخصی می کنند و این موضوع زمانی که سایرین طبیعت حساس آن را درک نکنند، می تواند منجر به جمع شدن خشم و دلخوری درون آن ها شود.

اکثر ISFJها از برخورد و دعوا فاصله می گیرد و ترجیح می دهند احساسات خود را درونشان نگه دارند. آن ها با فردی که به آن ها آسیب زده است صحبت نخواهند کرد اما ممکن است تصمیم بگیرند به یک دوست یا خویشاوند نزدیک برای درد دل پناه ببرند.

اگر آن ها تصمیم به این کار نیز نگیرند، ممکن است از طریق دعا، مدیتیشن، سرگرمی یا گذارندن وقت در تنهایی خود، با خشم مقابله کنند. از آن جایی که ISFJها اغلب بسیار سخت کوش هستند، ممکن است تصمیم بگیرند برای مقابله با احساسات منفی خود مدتی را به تعطیلات و استراحت بگذارنند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ISFJ را خشمگین می کند:

 • رفتار بی ادبانه یا غیرملاحظه گرانه
 • افراد پر سر و صدا
 • ارزش های آن ها تخطی شود.
 • افرادی که بی مسئولیت یا غیر قابل اعتماد هستند.
 • تجربه های شخصی آن ها بی ارزش شماره شود.
 • شلوغی و بی نظمی
 • برخورد منطقی با احساسات آن ها
 • خودخواهی و رفتار خودپسندانه و برتری آمیز
 • اجبار به سازش غیرمنتظره با تغییرات
 • مجبور شوند احساسات خود را منطقی توصیف کنند.

ESFJ: در ظاهر آرام است اما...

تیپ شخصیتی فراهم کننده کاملا آگاه است چطور خود را به سایرین نشان دهد، بنابراین زمانی که خشمگین باشند روی رفتارش کنترل دارد. به جای منفجر شدن از عصبانیت، آن ها ترجیح می دهند آرام بمانند، گرچه از رها کردن فردی که آن ها را ناراحت کرده است نمی ترسند.

یک ESFJ برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط از ماجرا فاصله خواهد گرفت اما اگر کسی آن ها را بیش از حد تحت فشار بگذارد، ممکن است خشم فروبرده خود را سر هر کسی که در ماجرا نقش دارد، خالی کنند.

این تیپ های شخصیتی مراقب، تلاش خواهند کرد با انجام فعالیت هایی مانند استراحت یا مطالعه خودشان را آرام کنند یا با یکی از دوستان نزدیک خود برای درد دل تماس بگیرند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ESFJ را خشمگین می کند:

 • رفتار بی ادبانه یا غیرملاحظه گرانه
 • قانون شکنی بدون فکر
 • بودن در مکانی آشفته و نامنظم برای مدت طولانی
 • افراد غیرقابل اعتماد یا دودل
 • تاخیر
 • دست انداختن دیگران
 • منطقی نبودن
 • همدلی یا توجه نشان ندادن به سایرین
 • تنبلی یا به تعویق انداختن

ISFP: فوق العاده غیرقابل پیش بینی

چون ISFPها طبیعت جسور و خودجوشی دارند، این تیپ شخصیتی به نوعی در رابطه با برخورد با خشم غیرقابل پیش بینی است. تیپ شخصیتی ISFP ممکن است گاهی احساسات خود را سرکوب کند یا نشان دهد عصبانی است، یعنی نخواهد رفتار خود را نسبت به کسی که در ماجرا نقش دارد یا تنها ناظر آن بوده است، کنترل کند.

ISFPها دوست دارند از طریق میل پرشور خود به هنر استرسشان را خالی کنند اما واکنش های آن ها بستگی به موقعیت دارد.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ISFP را خشمگین می کند:

 • به آن ها گفته شود چطور فکر کنند.
 • روی آن ها برچسب زده شود.
 • برخورد با افراد غیرمنطقی و دمدمی مزاج
 • تحت کنترل یا مدیریت خرد قرار گرفتن
 • تحت فشار قرار گرفتن برای تصمیم گیری قبل از این که آماده باشند.
 • افراد زورگو و دشمن
 • احساسات غیرواقعی یا فریب دادن
 • خستگی یا گرسنگی
 • زمانی که در یک گفتگو سخنشان قطع شود یا مورد توجه قرار نگیرد.
 • خودخواهی
 • دورویی

ESFP: سریعا از کوره در می رود

تیپ شخصیتی ESFP به عنوان فردی پویا، اجازه می دهد هیجان و میل های زودگذری که دارد بر او غلبه کند. بنابراین جای تعجب ندارد این تیپ های شخصیتی زمان خشمگین بودن چه واکنشی نشان می دهند. ESFPها سریعا نسبت به خشم و سایر احساسات واکنش نشان می دهند، حتی اگر بعدا پشیمان شوند.

اما ESFPها پس از خالی کردن ابتدایی خشم خود، در مورد مشکلی که آن ها را عصبی کرده است فکر نمی کنند. اگر آن ها فورا واکنش نشان ندهند، ممکن است با یکی از دوستان نزدیک خود برای صحبت تماس بگیرند یا درگیر فعالیت های هیجان انگیز شوند تا حواس خود را پرت کنند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ESFP را خشمگین می کند:

 • تحت مدیریت خرد یا کنترل قرار گرفتن
 • احساس گیر کردن یا خفگی
 • گیر کردن در یک سبک زندگی راکد
 • نبود همدلی
 • رفتار غیرملاحظه گرانه
 • دست کم گرفته شدن یا مسخره شدن
 • تلف شدن وقتشان
 • گیر کردن در گفتگوهای نظری و بی پایان که هیچ کاربرد عملی ندارند.
 • افراد غیرواقع گرا و کسانی که واکنش های احساسی نشان می دهند.

ISTJ: خودش را کنترل می کند

تیپ شخصیتی ISTJ واکنش سریعی نسبت به خشم نشان نمی دهد (حداقل این موضوع آشکار نیست). یک ISTJ تلاش خواهد کرد در مورد اتفاق رخ داده با تفکر منطقی خود فکر کند به جای این که به حالت دفاعی فرو برود یا خشمش را نشان دهد.

آن ها قبل از صحبت در مورد ماجرا با دیگران، خودشان را کنترل می کنند. چون ترجیح می دهند انرژی شان را برای آرام ماندن افزایش دهند، ماجرا را کاملا بررسی کنند و در مورد اتفاقی که رخ داده است به نتیجه برسند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ISTJ را خشمگین می کند:

 • غیرقابل اعتماد بودن
 • تاخیر
 • رانندگان ناشی و بد
 • اجبار به سازش با تغییر غیرمنتظره
 • تجربه یا دانش فردی آن ها بی ارزش شمارده شود.
 • برخورد با افرادی که واکنش های بیش از حد احساسی نشان می دهند.
 • تجاوز به فضای شخصی آن ها
 • وفادار نبودن
 • برخورد با افراد غیرمنطقی

ESTJ: رک و مقابله گر

افراد با تیپ شخصیتی ESTJ، کارآیی و درک را ترجیح می دهند. آن ها زمانی که رفتارشان به درستی درک نشود، احساس بدی می کنند. برداشت های اشتباه رایج از اعمال آن ها باعث می شود که ESTJها به نظر برسد رفتار متقابلانه یا پرخاشگرانه را در پیش گرفته اند که در چنین شرایطی دوست دارند در مورد آن حرف بزنند و به زندگی ادامه دهند.

اما زمانی که ESTJ احساس شکست خوردگی یا بی احترامی می کند، سریع تر نسبت به خشم واکنش نشان می دهد. حتی اگر بخواهد فاصله بگیرد و آرامش را حفظ کند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ESTJ را خشمگین می کند:

 • بی کفایتی
 • تنبلی یا به تعویق انداختن
 • شکایت کردن یا لب و لوچه را جمع کردن
 • غیرقابل اعتماد بودن
 • تغییر غیرمنتظره
 • احاطه شدن با آشفتگی و بی نظمی
 • افرادی که در برابر شرایط عادی، بسیار احساسی عمل کنند.
 • افراد غیرمنطقی
 • تلف شدن وقتشان

ISTP: انفجاری از خشم

تیپ شخصیتی ISTP یعنی «صنعتگر» بی احساس و عجول است و زمانی که کسی او را خشمگین می کند، به سختی می تواند جلوی واکنش نشان دادن خود را بگیرد. ISTP از صحبت در مورد احساسات یا عواطف لذت نمی برد و اگر کسی سعی کند او را نسبت به چیزی صمیمی و عاطفی کند، احساس می کند به او حمله شده است.

به همین خاطر، تیپ شخصیتی فوق العاده واکنش نشان دهنده ISTP می تواند فورا از کوره در برود و در مواجه شدن با فردی که او را خشمگین کرده است، بی ادب و بدون صبر به نظر برسد. 

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ISTP را خشمگین می کند:

 • افرادی که بیش از حد واکنش احساسی نشان می دهند.
 • احترام نگذاشتن به فضای شخصی آن ها
 • مورد کنترل یا مدیریت خرد قرار گرفتن
 • تحت فشار قرار گرفتن برای تصمیم گیری قبل از این که آماده باشند.
 • افرادی که بدون تلاش خواهان جلب احترام باشند.
 • وقت نداشتن برای تنها بودن
 • کاغذبازی و قوانین بی فایده
 • اجبار به صحبت در مورد احساساتشان
 • احساس کنند در دام افتاده اند یا دچار سکون شده اند.
 • افراد غیرمنطقی
 • گیر کردن در گفتگوهای غیرمنطقی و مبهم

ESTP: فاصله خود را حفظ می کند

تیپ شخصیتی متقاعد کننده ESTP، ترجیح می دهد فاصله خود از احساسات ناخوشایند را حفظ کند و از تمام هیجانی که زندگی دارد، لذت ببرد. یک ESTP سریعا خشمگین نمی شود، مگر این که احساس کند افراد در حال وقت گذرانی یا بی احترامی هستند.

گرچه ESTPها عادت قضاوت کردن دیگران را دارند اما اگر کسی آن ها را قضاوت کنند، خوششان نمی آید. این تیپ یک موقعیت ناخوشایند یا ناسالم را ترک خواهد کرد و ترجیح می دهد به تفریحاتی پناه ببرد که خشم او را آرام کنند.

چه چیزهایی تیپ شخصیتی ESTP را خشمگین می کند:

 • افراد غیرمنطقی و غیرواقع گرا
 • افرادی که زیاد حرف می زنند و حرف هایشان معنی خاصی ندارد.
 • تحت کنترل یا مدیریت خرد قرار گرفتن
 • احساس کنند در یک سبک زندگی راکد گیر کرده اند.
 • پیش از آن که آماده باشند، مجبور به تصمیم گیری شوند.
 • گیر کردن در بحث های بیش از حد نظری که ظاهرا کاربردی در دنیای واقعی ندارند.
 • واکنش های بیش از حد احساسی نسبت به وقایع معمولی
 • افرادی که به آن ها احترام نگذارند.
 • مورد تحقیر قرار گرفتن یا به آن ها گفته شود که «نمی توانند.»
 • رانندگان ناشی یا افرادی که به فضای آن ها تجاوز کنند.

سخن نهایی

هر کدام از 16 تیپ شخصیتی مایرز بریگز برخورد متفاوتی با خشم دارند و این که چطور یک فرد رفتار می کند ممکن است سرنخی برای تیپ شخصیتی او باشد. گرچه، همه به شیوه خود خشم را هضم می کنند، به نحوی که هر تیپ می تواند یاد بگیرد بهتر شود و برای جلوگیری از برخوردها در آینده، بهتر ارتباط برقرار کند.

خشم بخشی از زندگی است و هر تیپ شخصیتی زمان عصبانیت چیزی را می تواند یاد بگیرد، چه بخواهد خشم خود را درونش جمع کند یا آن را بیرون بریزد.


mbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی مدیریت عملکرد خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.