استفاده از تست دیسک در مصاحبه های شغلی

1397/07/24 12:09 PM - 8 ماه قبل


این مقاله به شما کمک خواهد کرد که بدانید به عنوان یک کارجو چطور می توانید از تست دیسک برای موفقیت بیشتر در استخدام استفاده کنید. اگر شما به دنبال شغل مورد علاقه خود هستید و شرکت مناسبی را برای همکاری پیدا کردید و به مصاحبه دعوت شدید، می توانید با استفاده از دانش خود نسبت به تیپ های رفتاری تست دیسک در مصاحبه ها بهتر عمل کنید و به استخدام شرکتی درآیید که رویای آن را همیشه داشته اید.

مصاحبه های شغلی می توانند فوق العاده استرس آفرین باشند. از همان لحظه ای که وارد اتاق مصاحبه می شوید، باید بدانید چطور خود را نشان دهید. یک گفته قدیمی وجود دارد که برای اولین تاثیرگذاری فرصت مجددی در اختیار شما گذاشته نمی شود.

قبل از ورود به مصاحبه، نمودار شخصیتی تست دیسک خود را بررسی کنید. از نقاط قوت و ضعف خود مطلع شوید و از اطلاعات به دست آمده در موارد زیر استفاده کنید:

1) تاکید بر نقاط قوت

اگر نتوانید به شکل شفافی شایستگی هایی را شناسایی کنید که باعث می شود انتخاب خوبی برای یک شغل محسوب شوید، کارفرمای بالقوه شما چطور قادر به انجام این کار خواهد بود؟ توانایی شناخت کافی از نکات قوتی که دارید اغلب اوقات کلید موفقیت در یک مصاحبه شغلی است. از گزارش شخصیت تست دیسک خود برای آشنایی با مزایای بی همتای شخصیت خود استفاده کنید. نمودار دیسک شما نکات قوتی که فکر می کردید دارید را می تواند تایید یا چشم شما را به مهارت هایی باز کند که هرگز فکر برخورداری از آن ها را نداشته اید. گزارش تست دیسک یک شیوه بیان در اختیار شما قرار می دهد که توسط آن در مورد خودتان مثبت حرف بزنید و هم چنین باعث می شود که نقاط ضعف شما در یک پرتوی مثبت تر قرار گرفته و نگریسته شوند. نمودار شخصیتی تست دیسک به شکل شفافی نکات قوت و ضعف شما را ترسیم و شما را به سمت مسیری هدایت می کند که به بهترین شکل خود را ارائه دهید.

2) به نیازهای تیمی احترام بگذارید

به یاد داشته باشید توانمندی ها و نکات قوت خود را به شکلی نشان دهید که فقط مهارت های شخصی شما را نشان ندهد. هیچ فردی یک جزیره تنها نیست. به عنوان یک کارمند شما بخشی از جزء بزرگتر، عضوی از یک گروه با اصول و پویایی های خاص خودش خواهید بود. به جایگاه بالقوه خود در این گروه فکر کنید و سپس اطلاعات به دست آمده از تست دیسک خود را بررسی کنید تا متوجه شوید چطور نکات قوت شما در تایید نیازهای تیمی قرار می گیرد. چه مهارت ها و استعداد هایی می توانید به شرکت ارائه دهید که در حال حاضر از آن برخوردار نیستند؟ چه تاثیر مثبتی بر روی تیم کاری خواهید گذاشت؟ چطور حضور شما به شکل مثبتی باعث بهبود پویایی محیط کار خواهد شد؟ چطور شما می توانید دیگران را حمایت کنید و در آن ها انگیزه و الهام بخشی به وجود آورید؟ به مصاحبه کنندگان نشان دهید که مهارت های شما تکه گمشده یک پازل بزرگتر هستند و این شرکت به دنبال استخدام شما به کارآیی و بهره وری بیشتری دست پیدا خواهد کرد.

3) رفتار شخصیتی خود را با رفتار شخصیتی مصاحبه کننده ترکیب کنید

منعکس سازی، یک استراتژی دیسک است که تیم های فروش به شکل منظمی از آن استفاده می کنند. زمانی که شما از این راهکار استفاده می کنید، موقتاً رفتار شخصیتی خود را برای برآورده سازی مشتریانی که در حال صحبت با او هستید، تغییر می دهید. در زمان مصاحبه، این امر می تواند یک استراتژی مفید به شمار رود. زمانی که فرد مصاحبه کننده را ملاقات می کنید، از دانش تست دیسک خود برای ارزیابی رفتار شخصیتی این فرد استفاده کنید. آیا فرد مصاحبه کننده فردی با تیپ شخصیتی D است و به نتایج گرایش داد؟ آیا یک فرد با تیپ شخصیتی I با رفتار دوستانه و برونگراست؟ یک تیپ شخصیتی S باثبات، وفادار و مخالف تغییر است؟ یا یک تیپ شخصیتی C دقیق و فردی که به جزئیات توجه دارد؟ توانایی شناسایی این ویژگی های شخصیتی در دیگران به شما اجازه خواهد داد رفتار طبیعی خود را برای ارتباط بهتر با فرد مصاحبه کننده وفق دهید.

اگر فرد مصاحبه کننده شدت بالایی از ویژگی های تیپ D را نشان داد، محوریت گفتگوی خود را اهداف‎، موفقیت هایتان و مزایای بلند مدتی قرار دهید که شرکت به دنبال استخدام شما به دست خواهد آورد. زیادی خودمانی نشوید و سخن های بی ربط نگویید. تیپ شخصیتی D به دنبال نتایج، راه حل های کاربردی و افرادی است که در انجام کارها قاطع و سریع هستند.

اگر فرد مصاحبه کننده ویژگی های زیادی از تیپ I را نشان داد آن ها واکنش خوبی نسبت به کاندیداهایی نشان می دهند که خلاق، اجتماعی پسند و خوش بین به نظر می آیند. حرف چنین افرادی را قطع نکنید. مطمئن باشید که به حرف آن ها گوش می دهید، رفتار دوستانه ای دارید و صحبت در مورد ایده های جدید را می پذیرید. تیپ افراد I به دنبال افراد مردم دوست، بذله گو و الهام بخش هستند.

اگر فرد مصاحبه کننده ویژگی های زیادی از تیپ S را نشان می دهد، خود را به عنوان فردی رقابتی، قابل احترام و مطمئن به نمایش گذارید. پاسخ های خود را به شکلی ارائه دهید که شما را قابل اطمینان، سازگار و به دنبال قرارگیری تحت فشار آرام نشان دهد. تیپ افراد S به دنبال افراد وفاداری هستند که در تیم عملکرد قوی از خود بر جا می گذارند.

اگر مصاحبه کننده ویژگی های زیادی از تیپ C را نشان داد، آن ها به خوبی نسبت به توضیحات، داده ها واکنش نشان می دهند و به جزئیات توجه دارند. از سوال پرسیدن از چنین فردی هراس نداشته باشید. یک فرد تیپ شخصیتی C به دنبال افرادی است که جواب های مشخص و کاملی دهند و با ارائه حقایق (نه احساسات) از ایده های خود پشتیبانی کنند.

آیا هنوز تیپ شخصیتی خود را طبق تست دیسک نشناخته اید؟ با آن که ممکن است فکر کنید در حال حاضر نکات قوت شغلی خود را می دانید، ولی یک تست دیسک می تواند به شما کمک کند شغلی که برای شما مناسب ترین انتخاب است را بهتر شناسایی کرده و مسیرهای به خصوصی را به شما توضیح می دهد که قرارگیری شخصیت بی همتای شما در آن ها می تواند باعث شود برای یک شغل کاندیدای ایده آلی به شمار روید. خود آگاهی به دست آمده از طریق تست دیسک سلاح مخفی شما در مصاحبه های شغلی و در حرفه کاری آینده شما است.


دیسک شخصیت شناسی توسعه فردی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.