تاریخچه شخصیت شناسی

1397/06/04 1:44 PM - 5 سال قبل


علم فلسفه از سالیان دور به دنبال ابزار و وسیله‌ای برای ارزیابی توصیف رفتارهای مختلف در انسان‌ها بوده است. اولین بار بقراط و پس از آن جالینوس ابزارهایی برای طبقه‌بندی تیپ‌های شخصیتی، ارائه دادند.

 در سده‌های اخیر دانشمندان علم روانشناسی با مطرح کردن تئوری‌های مختلف و با استفاده از ابزارهای آماری، دست به طبقه‌بندی‌های مختلف افراد در این خصوص زده‌اند. 

پاسخ به سؤال کیستی و جنبه‌های مختلف آن از زوایای گوناگون توسط روان‌شناسان مورد بررسی قرار گرفته است و تست‌های شخصیت شناسی بر همین اساس طراحی شده است. 

از آنجا که انسان موجود پیچیده‌ای است در واقع نمی‌توان ادعا کرد که تنها یک تست شخصیت شناسی خاص، تمام جنبه‌های مختلف انسانی را توضیح و توجیه می‌کند. بر همین اساس کاوش و ارائه تست‌های شخصیت شناسی مختلف هنوز ادامه دارد.

شخصیت شناسی چیست؟

شخصیت شناسی در روانشناسی مفاهیم متفاوتی دارد. گاهی آن را الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر می‌دانند که باعث می‌شود افراد با محیط تطابق پیدا کنند. برخی دیگر شخصیت را به ویژگی‌های ثابتی در فرد نسبت می‌دهند که می‌تواند رفتار را پیش‌بینی کند.

تاریخچه آزمون های روانشناسی سایت تست و تایپ

در سال‌های آغازین دهه 1920 نظریه مدل رفتاری توسط دکتر ویلیام مولتون مارستون معرفی شد. مارستون اعتقاد داشت که چهار سبک رفتاری وجود دارد که می‌توان افراد را بر اساس آن طبقه‌بندی نمود. آزمون این مدل (تست دیسک با گزارش کامل) بعدها توسط شرکت‌های مشاور منابع انسانی، بر اساس مطالعات یونگ و مارستون شکل گرفت.

در دهه 1940 اولین بار مفهوم مدل ذهنی ارائه شد و دانشمندان و روانشناسان بسیاری روی مقوله شخصیت شناسی به بررسی پرداختند.

در نیمه‌های قرن بیستم کارل گوستاو یونگ روانشناس و متفکر سوئیسی با ارائه نظریه کهن الگوها به شخصیت شناسی شکل جدیدی داد. یونگ پس از بررسی ناخودآگاه جمعی نظریه کهن الگو را ارائه داد. 

بر اساس نظریه او آرک تایپ‌ها همان تصاویری است که بر اثر تجربه مکرر پدران باستانی به ناخودآگاه بشر راه یافته است و در همه انسان‌ها این کهن الگوهای مشابه دیده می‌شوند. پس از آن بر اساس این نظریه خانم کارل پیرسون آزمونی برای آن تهیه نمود که در سایت تست و تایپ با نام آزمون آرکتایپ یونگ (قهرمان درون) در اختیار شما قرار گرفته است. 

در کنار این نظریه، نظریه کهن الگوهای اسطوره‌ای نیز شکل گرفت که اساس آن خدابانوها و خدایان یونان بود و به همین امر تکراری بودن الگوهای شخصیتی اشاره داشت؛ که در شناخت فردی بسیار موثر هستند. هر یک از این اسطوره‌ها دارای خصوصیاتی می‌باشند که شخصیت افراد معمولاً در آن‌ها بازتاب داده شده است.

اگر بخواهیم از نظر تاریخی به مقوله شخصیت شناسی بپردازیم نباید از اینیاگرام غافل بمانیم. در دهه 1950 شمای بسیار کهن تست اینیاگرام، توسط گُرجی‌اُف (استاد معنوی و فیلسوف بزرگ روسی، ارمنی) به دنیای امروز معرفی شد، او معتقد بود که می‌توان تمام رویدادهای جهان هستی را با استفاده از آن، تفسیر و درک کرد. 

در پنجاه سال گذشته تعدادی از بزرگان علم روانشناسی، مطالعات و بررسی‌های بسیاری درباره‌ شمای اینیاگرام انجام داده‌اند، تا بتوان از آن برای تشخیص تیپ‌های شخصیتی به درستی و به طور علمی و عملی استفاده کرد.

اگر هنوز از تیپ شخصیتی خود اطلاع ندارید، حتما نسبت به انجام تست MBTI یا تست شخصیتی مایرز بریگز اقدام کنید.

گاستون برژه از دیگر افرادی بود که در دهه 1950 به مقوله شخصیت شناسی پرداخت و تحقیقات او منجر به ارائه آنالیز شخصیت کاربردی شد.

اواخر دهه 1960 و دهه 1970 دوران طلایی ارائه مقالات و تست های مختلف شخصیت شناسی بود که می‌توان از جمله به آزمون‌های تست MBTI ،NEO تست و تست آیسنک (یا آزمون طبایع) اشاره کرد.

تاریخچه تست های هوش نیز به اوایل دهه 1900 بر می‌گردد. اولین بار روانشناسی به نام آلفرد بینت مامور شد تا در مدارس، دانش آموزانی که از نظر هوشی به کمک نیاز داشتند را بیابد. 

بر همین اساس آزمون‌های هوش شکل گرفتند بعدها هوارد گاردنر، با ارائه تئوری هوش هشتگانه تحولی در تقسیم بندی‌های ارائه شده تا آن زمان را ایجاد کرد. 

چندی بعد هوش هیجانی به عنوان عامل مهمی در کسب موفقیت افراد شناخته شد و بر اساس آن آزمون‌های زیادی طراحی شدند. ما در سایت تست و تایپ آزمون هوش هشتگانه گاردنر و دو آزمون هوش هیجانی بار- ان و تست هوش هیجانی برادبری و گریوز را، برای شما فراهم آورده‌ایم. 

آزمون هوش کمبریج که در سال 1993 ارائه شد به عنوان معتبرترین آزمون هوش IQ شناخته می‌شود. ملاک این آزمون نیز توانایی استفاده افراد از دو نیمکره راست و چپ مغز می‌باشد. در سایت تست و تایپ، تست راست مغزی و چپ مغزی هم در اختیار کاربران قرار گرفته است.برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.