طراحی و اجرای بازی آرکتایپی نقشه گنج

1397/06/04 1:49 PM - 5 سال قبل


بازی نقشه گنج با رویکرد آموزش مفاهیم مدیریتی و تیپ شناسی برگزار شد. 

از آنجا که کلاس‌های آموزشی خشک و سنتی برای افراد، نه تنها جذاب نیست بلکه کارایی مطلوب خود را نیز ندارد. هدف تست و تایپ ایجاد فضایی مملو از سرگرمی و رقابت جدی را برای مدیران و کارآفرینان است که باعث یادگیری مفاهیم جدید در کوتاهترین زمان می شود. 

با این رویکرد بازی های مختلفی در گروه گیمیفیکشن تست و تایپ طراحی می شود. در این بازی ها تیم ها باید متغیرهای مختلفی مثل منابع انسانی، منابع مالی و تیپ شناسی را یاد بگیرند و مدیریت کنند. افراد در فضای بازی که بر اساس شرایط آن سازمان و یا موضوع خاص آموزشی طراحی شده است قرار می گیرند و به شیوه ای تدریجی و با تصمیمات خود، کار گروهی و آنچه به آن ها آموزش داده شده است به گنج دست می یابند. 

عکس فوق مربوط به بازی آرکتایپی نقشه گنج است که در تاریخ 19 آذر 95 برگزار شده است.


آرکتایپ قهرمان درون


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.