چرا زمان استخدام شخصیت افراد مهم است؟

1397/07/24 3:12 PM - یک سال قبل


شخصیت یکی از مهمترین عواملی است که زمان استخدام یک کارمند باید مد نظر گرفت. تناسب شغل و شخصیت منجر به بالارفتن رضایت شغلی در افراد از یک سو و بهره وری بیشتر در سازمان می شود. شخصیت فرد می تواند بر نحوه عملکرد در کار و ارتباط با کارمندان دیگر تاثیر بگذارد. یک شخصیت مثبت گرا و هدفمند می تواند این روحیه مثبت را به شکل مسری به دیگران انتقال دهد و روحیه اخلاقی کل کارمندان را به سطح بالایی برسند تا به دنبال آن سطح موفقیت و بهره وری بالا برود. نکته کلیدی در استخدام گزینش کاندیدای دارای رفتار صحیح و سپس آموزش مهارت های لازم شغلی به او است. با انجام این کار، سازمان مطمئن خواهد شد کارمندانی را استخدام می کند که به خوبی خود را با فرهنگ دیگر کارمندان شرکت وفق می دهند. 

لینک آزمون جامع روانشناسی برای استخدام افراد

چرا شخصیت یک کارمند بر عملکرد او تاثیر می گذارد؟

  • روحیه تیمی

زمان استخدام، یک کارفرما باید در نظر بگیرد که شخصیت یک کارمند بالقوه چطور با کارمندان فعلی جفت و جور می شود. شخصیت هایی که میل شدید به رهبری دارند می توانند منجر به افت کار تیمی شوند، در حالی که کارمندی که اصولا شخصیت محافظه کارانه ای دارد ممکن است ابتکار لازم برای رسیدن به اهداف کاری را نداشته باشد. یک کارفرمای باهوش که از نیازهای شخصیتی کارمندان خود مطلع است می تواند شاخص موثر و الزامی برای استخدام را نیاز شرکت به تیپ شخصیتی مورد نظر و تجربه شغلی کارمندان بالقوه قرار دهد.  

  • مشتریان از افراد خوش برخورد و خوب خرید می کنند

کارمندانی که شخصیت "مردم پسند"تری دارند برای کاری که وابسته به خدمات مشتری برای افزایش فروش است، گزینه خوبی به شمار می روند. مشتریان از افرادی خرید می کنند که آن ها را دوست داشته و رفتار خوبی با آن ها دارند و سریعا زمانی که افراد مسئول خدمات مشتری رفتار بی ادبانه ای دارند یا بی توجهی می کنند، آن محل را ترک می کنند. این قضیه به خصوص در کارهای خدماتی برجسته می شود که در آن ها کارمندان می توانند به سادگی براساس رفتار و اخلاقی که دارند تجربه مشتری از آن شرکت را تحت تاثیر قرار دهند.

  • میل به یادگیری

شخصیت یک کارمندان بالقوه می تواند اطلاعات زیادی در خصوص میل و پتانسیل عملکرد آن کارمند در اختیار کارفرما بگذارد. این قضیه به خصوص در کارهای رقابتی مانند بازاریابی یا در فروش با دریافت پورسانت، آشکار است. کارمندی که انگیزه کمی دارد یا میل ندارد یک مشتری را به تکمیل خرید خود راغب کند، در این شغل ها به خوبی دوام نمی آورد و بنابراین کارمند ایده آلی برای استخدام نیست.

  • هرکسی را که دوست دارید، استخدام کنید

 به عنوان یک کارفرما، شما در حیطه قانون هر فردی که دوست دارید را استخدام می کند. زمان در نظرگیری استخدام افراد استخدام کارمندی که از نظر شخصیتی از او لذت می برید و کسی که بتوانید خودتان توانایی او را در تحمل انجام کارهای روزمره ببینید، عامل مهمی است. اگر فردی را استخدام کنید که شخصیت او با شخصیت شما در تضاد قرار گیرد، می تواند باعث بروز مشکل در محیط کاری شود که تقاص آن را دیگر کارمندان پس می دهند و در نتیجه یک محیط کاری پر استرس به وجود می آورد. کارمندان تحت استرس تصمیمات اشتباهی می گیرند که در نهایت بر روی عملکرد کسب و کار شما تاثیر می گذارد.


شخصیت شناسی توسعه فردی مصاحبه و استخدام مدیریت استعداد منابع انسانی مدیریت مسیر شغلی پنل ارزیابی سازمانی و گروهی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.