بهترین انتخاب رشته

1398/04/10 12:09 PM - یک سال قبل


یکی از بزرگترین مشغولیت های ذهنی افراد انجام بهترین انتخاب رشته است. بهترین انتخاب رشته زمانی اتفاق می افتد که افراد نسبت به خود آگاهی داشته باشند و همچنین والدین و اولیا و یا مشاوران نسبت به تواناییهای فرد اشراف کامل داشته باشند. زیرا اگر بهترین انتخاب رشته اتفاق بیفتد فرد در طی مراحل زندگی خود کمتر دچار سردرگمی میشود و زودتر از بقیه افراد جامعه می تواند از تحصیلاتی که کرده است برداشت مالی و رضایت شغلی و زندگی داشته باشد. ما در تست و تایپ به جوانان کمک خواهیم کرد تا با شناخت بیشتر خود بهترین انتخاب رشته را انجام دهند. 

ما پکیج آزمونی نوتریکا جونیور را آماده کرده ایم تا دانش آموزان بتوانند از آن برای بهترین انتخاب رشته بهره ببرند. 

این پکیج شامل چهار آزمون خودشناسی است که با شرکت در آن ابعاد مختلف شخصیتی فرد مورد بررسی قرار میگیرد و شغل هایی به فرد مطابق تست هایی که انجام داده پیشنهاد می شود. شما هم میتوانید با انجام این آزمون شناخت بیشتری از خود پیدا کنید و بهترین انتخاب رشته را انجام دهید.

لینک شرکت در آزمون نوتریکا جونیور


شخصیت شناسی توسعه فردی نوتریکا جونیور مدیریت مسیر شغلی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.