برگزاری کارگاه شش کلاه تفکر

برگزاری کارگاه شش کلاه تفکر

تکنیک شش کلاه تفکر یکی از تکنیک های خلاقیت است که برای نگاه چند بعدی به یک موضوع تدوین شده است. این تکنیک تفکری به افراد کمک می کند تا با شش مدل تفکری بتوانند موضوعی را بررسی کنند. آموزش تکنیک شش کلاه تفکر به افراد یک سازمان زمانی ضروری است که سازمان ...

برگزاری ایونت فرهنگ سازمانی در شرکت نگین خوراک پارس

برگزاری ایونت فرهنگ سازمانی در شرکت نگین خوراک پارس

فرهنگ سازمانی یکی از ارکان مهم در سازمان هاست. فرهنگ سازمانی می تواند تمام استراتژیها و پیشرفت یک سازمان را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما اولین گام برای رفتن به سمت فرهنگ سازمانی مطلوب سازمان شناخت انواع فرهنگ ها در سازمان است. ما در تست و تایپ به سازم ...

برگزاری کارگاه تیم سازی در شرکت پارس تراشه پرداز

برگزاری کارگاه تیم سازی در شرکت پارس تراشه پرداز

بحث تیم سازی امروزه در سازمان ها به یکی از پررنگ ترین موضوعات بهره وری در شرکت ها تبدیل شده است. تیم سازی آنقدر مهم است که می تواند تمام سازمان و موجودیت آن را تحت تاثیر خود قرار دهد. مثلاً مدیران بارها با افراد توانمندی مواجه شدند که پس از ورود به ی ...

برگزاری کارگاه های مرتبط با آزمون های روانشناسی در استخدام و نگهداشت پرسنل

برگزاری کارگاه های مرتبط با آزمون های روانشناسی در استخدام و نگهداشت پرسنل

قرار است در 15 و 16 مهر ماه 1398 کارگاهی مرتبط با آزمون های روانشناسی در استخدام و نگهداشت پرسنل برگزار شود. امروزه از آزمون های روانشناسی برای جذب و استخدام و همچنین نگهداشت پرسنل استفاده می شود. ما میخواهیم در این کارگاه به چگونگی استفاده از آزمون ...

کارگاه تیم سازی برای استارتاپ های حوزه نانو

کارگاه تیم سازی برای استارتاپ های حوزه نانو

یکی از موارد مهمی که در استارتاپ های نوپا باید مورد توجه قرار گیرد، بحث تیم سازی است. در این راستا تیم تست و تایپ با همکاری شتاب دهنده های مختلف کارگاه های متعددی برای بنیانگذاران استارتاپ ها برگزار می کند. کارگاه تیم سازی با تمرکز بر رفتارشناسی برای ...

برگزاری سمینار شخصیت شناسی مشاغل در صنعت داروسازی

برگزاری سمینار شخصیت شناسی مشاغل در صنعت داروسازی

تطابق شغل و شخصیت یکی از دغدغه های سازمان ها و کارجویان است. در این سمینار به بررسی شخصیت شناسی برای انتخاب شغل مناسب در حوزه داروسازی پرداخته شد. دانشجویان داروسازی دانشگاه تهران در این سمینار با مدل های شخصیتی آشنا شدند و سپس پنل پرسش و پاسخ با حضو ...

کارگاه آموزش رفتارشناسی با مدل DISC

کارگاه آموزش رفتارشناسی با مدل DISC

مدل رفتارشناسی دیسک یکی از کاربردی ترین مدل های شخصیت شناسی در حوزه روانشناسی است. آموزش مدل رفتارشناسی disc به کارکنان و مدیران باعث بهبود ارتباط موثر در سازمان می شود.کارگاه آموزش رفتارشناسی با مدل DISCدر کارگاه آموزش رفتارشناسی با مدل disc در شرکت ...

برگزاری کارگاه آموزش شش کلاه تفکر توسط تست و تایپ برای شرکت هم آوا

برگزاری کارگاه آموزش شش کلاه تفکر توسط تست و تایپ برای شرکت هم آوا

کارگاه آموزش تکنیک شش کلاه تفکر در کارخانه نوآوری آزادی برای تیم های هم آوا برگزار شد. البته به واسطه محدودیت های کرونایی به جای شش کلاه تفکر با شش ماسک تفکر برگزار شد.برگزاری کارگاه آموزش شش کلاه تفکر توسط تست و تایپ برای شرکت هم آوامهمترین کارکرد ش ...

کارگاه تکنیک های فرآیند استخدام

کارگاه تکنیک های فرآیند استخدام

کارگاه بررسی فرآیند استخدام و استفاده از تکنیک های شخصیت شناسی و مصاحبه برای مدیران ارشد شرکت مصنوعات فلزی برگزارشد.در این کارگاه سر فصل های زیر مورد بررسی قرارگرفت:استراتژی های استخدامتکنیک بست پرکتیس Best Practice برای تعیین شایستگیهای مورد نیازهر ...

برگزاری کارگاه ارتباطات بین فردی در شرکت نارین ایده

برگزاری کارگاه ارتباطات بین فردی در شرکت نارین ایده

بهبود ارتباطات بین فردی یکی از دغدغه های اصلی مدیران در سازمان ها است. با توجه به مهم بودن این مساله بسیاری از سازمان ها برآن شده اند تا این امر را در سازمان خود گسترش دهند. یکی از مهمترین گام های بهبود ارتباطات در سازمانها آشنایی افراد با مدل های رف ...

برگزاری بازی روانشناختی برای تیم های شتاب دهنده آیفینک

برگزاری بازی روانشناختی برای تیم های شتاب دهنده آیفینک

امروزه شتاب دهنده ها در صنعت اکوسیستم استارتاپی نقش مهمی را ایفا می کنند. ما در شتاب دهنده آیفیک سعی در طراحی چالش های تیمی برای اعضای تیم داشتیم تا بتوانند در موقعیت های مختلف توانایی های خود را در حل مساله به صورت تیمی به آزمون بگذارند.

سخنرانی در سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

سخنرانی در سومین کنفرانس مدیریت جذب و استخدام

جذب کدام تیپ شخصیتی برای کدام مسئولیت عنوان کارگاهی بود که یکی از مدیران تست و تایپ در کارگاهی به بحث و ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداختند. این کنفرانس سومین کنفرانس در حوزه مدیریت جذب و استخدام بود که با همکاری مرکز توسعه آموزش های مدیریت آزما پارس ...

بازی تیمی روانشناختی جهت تیم سازی

بازی تیمی روانشناختی جهت تیم سازی

انجام بازی های روانشناختی می تواند به صورت عملی نقاط قوت و ضعف تیم ها را در انجام کار گروهی نشان دهد. در همین راستا بازی ای یک روزه برای استارتاپ های مستقر در کارخانه نوآوری آزادی که بر روی پروژه های فینتک متمرکز هستند برگزار گردید.

کارگاه مربیگری رفتارشناسی برای توسعه تیم در دوره شتابدهی سیناوا

کارگاه مربیگری رفتارشناسی برای توسعه تیم در دوره شتابدهی سیناوا

سیناوا به عنوان یک شتابدهنده معتبر در پرورش تیم های استارتاپی در حوزه تجهیزات تشخیص در محل فعالیت می کند. کارگاه مربیگری رفتارشناسی برای تیم های منتخب این شتابدهنده توسط تیم تست و تایپ برگزار گردید. هدف از این کار گاه آشنایی تیم ها با چگونگی توسعه تی ...

کارگاه فرهنگ و برند در شرکت نیلوفرآبی

کارگاه فرهنگ و برند در شرکت نیلوفرآبی

آشنایی کارکنان با فرهنگ و برندی که در ذهن بنیان گذاران مجموعه ها است و انتقال درست و اصولی آن به کارکنان یکی از مهمترین کارهایی است که برای شرکت های حوزه خدمات بسیار مهم و اساسی است. یکی از خدمات تست و تایپ در این راستا تست آرکتایپ برند است که با انج ...

کارگاه رفتارشناسی برای پذیرشگران شرکت نیلوفرآبی

کارگاه رفتارشناسی برای پذیرشگران شرکت نیلوفرآبی

رفتارشناسی اصولی جهت ارائه خدمات منحصر به فرد به مشتریان بسیار ضروری است. در این راستا ما در نیلوفرآبی به تمامی کارکنان اعم از مدیران، پذیرشگران و نیروی خدمات اصول اولیه رفتارشناسی را آموزش دادیم. این دانش به کارکنان کمک می کند تا بهتر و سریعتر بتوان ...

کارگاه هوش هیجانی برای پذیرشگران شرکت نیلوفرآبی

کارگاه هوش هیجانی برای پذیرشگران شرکت نیلوفرآبی

هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل موفقیت افراد در کار است. خوشبختانه این هوش قابل آموزش است و می توان با آموزش ظرفیت هوش هیجانی را تا حد قابل قبولی ارتقا داد. هوش هیجانی دارای سرفصل های متعددی است و مکاتب زیادی در خصوص آن وجود دارد. در این کارگاه هدف ...

کارگاه سنجش عملکرد و رفتار برای مدیران شرکت نیلوفرآبی

کارگاه سنجش عملکرد و رفتار برای مدیران شرکت نیلوفرآبی

کارگاه سنجش عملکرد و رفتار به منظور مشخص کردن دستور المعل های رفتاری و عملکردی کارکنان جهت یکسان سازی سنجش کارکنان صورت پذیرفت. در این مجموعه کارگاه ها آموزش اولیه چگونگی شرح شغل نویسی و پس آن سنجش افراد بر اساس نیازهای شغلی در دو حوزه رفتار و عملکرد ...

کارگاه توسعه تیم و انتخاب هم تیمی در دوره شتاب دهی آیفینک

کارگاه توسعه تیم و انتخاب هم تیمی در دوره شتاب دهی آیفینک

انتخاب هم تیمی یکی از بزرگترین چالش های تیم های استارتاپی در دنیا است. در این خصوص افراد و بنیان گذاران باید قادر باشند افراد را بر اساس دانش، مهارت، نگرش و رفتار انتخاب کنند و به تیم خود اضافه نمایند. ما در این کارگاه به بنیانگذاران تیم های مستقر در ...

کارگاه آنلاین تیم سازی برای توانمند سازی زیست بوم استارتاپی

کارگاه آنلاین تیم سازی برای توانمند سازی زیست بوم استارتاپی

هم‌آوا با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اقدام به برگزاری رویدادهای نوآوری برای شهر های مختلف ایران نموده است. در همین راستا تست و تایپ به عنوان حامی این برنامه همکاری داشته است. در کارگاه آنلاین تیم سازی برای توانمندسازی زیست بوم استارتا ...

نقش هوش هیجانی در رهبری کسب و کار

نقش هوش هیجانی در رهبری کسب و کار

هوش هیجانی یکی از موضوعات مهم در سازمان‌های مختلف است، هوش هیجانی شیوه‌ای است که مدیران و رهبران سازمان‌ها احساسات خود را کنترل و مدیریت می‌کنند. در واقع می‌توان رهبری سازمان را مدیریت هوش هیجانی نامید.کسب و کارها منعکس کننده تیپ شخصیتی و خصوصیات رفت ...

راهکارهای آموزش اثربخش در سازمان

راهکارهای آموزش اثربخش در سازمان

همواره سازمان‌ها نسبت به موضوع آموزش و اثربخش بودن آن تاکید دارند. رعایت کردن چه مواردی به سازمان‌ها کمک خواهد کرد که آموزش اثر بخش ایجاد نمایند. در این مقاله به فرآیندهایی که منجر به اثر بخش شدن آموزش در سازمان‌ها شده، خواهیم پرداخت.برای رسیدن به اث ...

استفاده از تست های روانشناسی در انتخاب کارمندان

استفاده از تست های روانشناسی در انتخاب کارمندان

تست‌های روانشناسی دارای قابلیت مقایسه استاندارد بین کاندیداهای استخدامی هستند. بسیاری از شرکت‌ها از تست‌های روانشناسی در فرآیند استخدام خود استفاده می‌کنند. ثابت شده است که تست‌های روانشناسی دارای روایی و پایایی و اعتبار بیشتر و بهتری نسبت مصاحبه‌های ...

چطور از نتیجه آزمون های روانشناسی پیش از استخدام مطمئن شویم؟

چطور از نتیجه آزمون های روانشناسی پیش از استخدام مطمئن شویم؟

شرکت ها به دلایل متعددی تصمیم به انجام آزمون های روانشناسی پیش از استخدام می گیرند، از بهبود کیفیت استخدام گرفته تا کاهش تعداد کارمندانی که شرکت را ترک می کنند. یکی دیگر از جنبه های استفاده از آزمون های روانشناسی پیش از استخدام این است که یکی از بهتر ...

آیا رسانه های اجتماعی می توانند اطلاعاتی برای ارزیابی کارمندان بدهند؟

آیا رسانه های اجتماعی می توانند اطلاعاتی برای ارزیابی کارمندان بدهند؟

اخیرا در نشریه روانشناسی اجتماعی کاربردی یک مقاله چاپ شده است. این مقاله تحت عنوان "رتبه بندی شخصیت، شبکه های اجتماعی و بافت سازمانی: بیشتر از چیزی که به چشم می آید؟" (Kluemper, Rosen, & Mossholder; 2012) با توجه قابل توجهی از سوی رسانه های محبوب ...

چطور میتوان مهارت های ارتباطی کارکنان را توسعه داد؟

چطور میتوان مهارت های ارتباطی کارکنان را توسعه داد؟

مهارت های ارتباطی که با نام مهارت های نرم نیز شناخته می شود نقش بسیار زیادی در ارتباطات موثر کارکنان دارد. مهارت های نرم ویژگی‎ ها و استعدادهایی هستند که افراد برای برخورداری از آن‎ها ملزم به کسب دانش نیستند و اغلب اوقات به واکنش‎های عاطفی در قبال مو ...

راهنمای جامع مهارت های نرم

راهنمای جامع مهارت های نرم

گول اسم این مهارت‎ها را نخورید. ممکن است اسم آن‎ها «مهارت های نرم» باشد، ولی اصلا نکته ضعف یا نرمی در مورد آن‎ها وجود ندارد. آن‎ها جزو برترین ویژگی‎ هایی هستند که کارفرمایان باید در کارمندان بالقوه خود به دنبالشان بگردند. در حقیقت، متوجه خواهید شد که ...

چطور مهارت‎های نرم خود را می توانید بهتر کنید؟

چطور مهارت‎های نرم خود را می توانید بهتر کنید؟

مهارت‎ های نرم در مورد روابط فردی، شخصیت، منش و رفتار ما هستند. با پرورش این مهارت‎ ها، می‎توانید عملکرد شغلی خود را بهبود بخشید، روابط محکم ‎تری ایجاد کنید و به سمت دستیابی به ترفیع شغلی پیش بروید. مهارت‎های ارتباطی خود را توسعه دهید، روابط فردی خود ...

9 راه برای افزایش روابط اجتماعی

9 راه برای افزایش روابط اجتماعی

ممکن است مهارت‎ های سخت یک فرد باعث شود به مرحله مصاحبه شغلی برسد ولی مهارت‎های نرم است که باعث موفقیت شغلی او می‎شوند. مهارت‎های نرم توانمندی ‎های فردی شما در روابط اجتماعی هستند که مشخص می‎کند چقدر خوب با دیگران کار می‎کنید، چه عملکرد شغلی دارید و ...

4 مرحله در استخدام مدیران با هوش هیجانی بالا

4 مرحله در استخدام مدیران با هوش هیجانی بالا

هرچه مطالعات بیشتری مزایای هوش هیجانی در محیط کار را آشکار می‎کنند، شرکت‎ها بیشتر به این قضیه توجه می‎کنند و بهره هوشی (IQ) اهمیت خود را بیشتر از دست می‎دهد. به عنوان مثال، 58 درصد از عملکرد شغلی براساس هوش هیجانی یک فرد است و 70 درصد اوقات افرادی که ...

چرا مهارت ‎های نرم مهم هستند؟

چرا مهارت ‎های نرم مهم هستند؟

مهارت ‎های نرم که کامل و در سطح بالایی باشند برای موفقیت شغلی با ارزش و بسیار اهمیت دارند. با آن که گاهی اوقات توسعه این مهارت‎ها به نسبت مهارت‎های سخت می‎تواند مشکل‎تر باشد، اما در موفقیت شغلی به یک نسبت سهیم هستند.آزمون سنجش مهارت های نرممهارت ‎های ...

این مهارت ها را در خود تقویت کنید تا در شغل خود بدرخشید

این مهارت ها را در خود تقویت کنید تا در شغل خود بدرخشید

تا حالا در مورد این موضوع صحبت می کردیم که مدیران باید مهارت‎ های نرم تیم خود را توسعه دهند، ولی به عنوان یک عضو تیم شما می‎توانید خودتان نیز اقداماتی انجام دهید. چرا باید مهارت های نرم خود را توسعه دهید؟ این مهارت‎ها به گفته برخی از افراد، اگر نگویی ...

در سه مرحله مهارت های نرم خود را بهتر کنید

در سه مرحله مهارت های نرم خود را بهتر کنید

مهارت های نرم مهارت هایی هستند که به افراد کمک می کنند در کار و زندگی شان روابط بهتری با افراد برقرار کنند. مهارت های نرم زیر مجموعه مهارت های زندگی است که به وسیله آن افراد زندگی سالم تری را تجربه می کنند. سازمان ها نیز به دنبال مدیران و کارشناسانی ...

چطور مهارت های نرم در محیط کار را توسعه دهید و چرا باید برایتان مهم باشند؟

چطور مهارت های نرم در محیط کار را توسعه دهید و چرا باید برایتان مهم باشند؟

روند فعالیت شرکت ها در دنیای امروزی تغییر کرده است و توسعه مهارت های نرم در محیط کار از این نظر برای کسب و کارها مهم است چون فعالیت آن ها را مهم نگه می دارد. بهترین جنبه توسعه این مهارت های نرم نتیجه بخش بودن آن است! در ادامه به طور کامل به بحث توسعه ...

تکنیک مدیریتی شش کلاه تفکر

تکنیک مدیریتی شش کلاه تفکر

تکنیک شش کلاه تفکر یکی از معروفترین تکنیک های حل مساله می باشد. تکنیک شش کلاه تفکر توسط ادوارد دوبونو ارائه شده است. دوبونو در سال 1933 در مالت متولد شد. او پزشکی خود را در مالت گرفت و دکترای روانشناسی و فلسفه را در آکسفورد کسب کرد. یکی از کتابهای مش ...

چطور برای کاهش استرس یک برنامه کارآمد داشته باشیم؟

چطور برای کاهش استرس یک برنامه کارآمد داشته باشیم؟

استرس قسمت جدا ناپذیر زندگی امروز شده است و سوال اکثر افراد این است که چطور برای کاهش استرس یک برنامه کارآمد داشته باشیم. درحالی که پاسخ فیزیولوژیکی بدن به استرس که به اسم پاسخ جنگ و گریز شناخته می شود، در همه افراد یکسان است اما نحوه تاثیرگذاری استر ...

آموزش فیدبک یا بازخورد برای تیپ های مختلف شخصیتی

آموزش فیدبک یا بازخورد برای تیپ های مختلف شخصیتی

فیدبک دادن یا بازخورد دادن به همکاران و کارمندان امری ضروری است چون با فیدبک دادن آنها از نحوه پیشرفت عملکرد خودشان باخیر میشوند و در عین حال چون فضای گفتگو ایحاد میشود می توانند راه حل هایی برای حل مشکلات خود پیدا کنند. با تمام خوبی ها و مزایایی که ...

20 نمونه بازی های مدیریتی تیم سازی در سازمان

20 نمونه بازی های مدیریتی تیم سازی در سازمان

نمونه های بازی های مدیریتی که شامل چهار بخش اصلی هستند را به شما می خواهیم معرفی کنیم. ارزش بازی های مدیریتی به این است که تیم ها را منسجم می کند و تیم‌هایی که منسجم هستند کارآیی و همکاری بیشتری دارند. به همین دلیل حتی تیم های قدرتمند هم باید از تمری ...