رابطه تیپ های شخصیتی MBTI با یکدیگر

1399/10/23 1:40 PM - 3 سال قبل


براساس مدل شخصیت شناسی MBTI هر تیپ شخصیتی دارای یک سری از ترجیحات و خصوصیات ویژه است. ویژگی های منحصر به فرد تیپ های شخصیتی باعث می شود آن ها در ارتباط شان با افراد با تیپ های شخصیتی دیگر فرصت و تهدید هایی داشته باشند. ما در این مقاله می خواهیم رابطه هر یک از تیپ های شخصیتی تست MBTI را با بقیه تیپ های شخصیتی در تست MBTI مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم کدام تیپ های ام بی تی آی با هم سازگارتر هستند و کدام تیپ ها با هم اختلاف دیدگاه بیشتری دارند. همانطور که در ادامه مطلب ملاحظه خواهید کرد این تفاوت ها باعث فرصت هایی نیز خواهد شد و تقریبا در اکثر مواقع راهی برای حفظ تعادل رابطه خوب وجود دارد.

تست MBTI رایگان

کاربرد بررسی سازگاری تیپ های شخصیتی چیست؟

هر یک از تیپ های شخصیتی MBTI دارای جهان بینی خاص خود هستند و دنیا را از  دیدگاه خود میبینند. این اختلاف نظر همواره یکی از بزرگترین موانع بر سر ارتباط بین افراد بوده است. شخصیت شناسی به روش mbti کمک کرده است تا افراد به تفاوت های خود با بقیه پی ببرند و نیازهای دیگران را برای ارتباط بهتر بیشتر مد نظر قرار دهند. یکی از کاربردهایی که تست mbti دارد در مشاوره های پیش از ازدواج است که توسط روانشناسان انجام میشود. اما بیشتر افراد می خواهند قبل از جدی شدن موضوع ازدواج خود نیز تخمینی از چگونگی ارتباط و درصد سازگاری خود با فرد مقابل را داشته باشند. این مقاله کمک خواهد کرد تا شما بتوانید به صورت کلی درصد سازگاری، نوع سازگاری ، ارزشهای بین فردی، پویایی و ارتباط را در روابط خود تخمین بزنید.

یکی دیگر از کاربردهای تشخیص سازگاری با تست mbti در منابع انسانی است. امروزه بسیاری از شرکت ها برای تیم سازی از این سیستم استفاده می کنند تا بتوانند افراد موثر را در کنار هم قرار دهند و بالاترین بهره وری را داشته باشند. حتی گاهی برای چیدمان در اتاق ها و فضاهای کاری نیز از شخصیت شناسی به روش mbti استفاده می شود.

سازگاری تیپ شخصیتی ISTP با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی INTJ با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی INTP با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ISTJ با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی INFP با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی INFJ با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ENFP با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ENTJ با سایر شخصیت های تست MBTI

سازگاری تیپ شخصیتی ESTJ با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ISFP با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ISFJ با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ESFP با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ESFJ با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ENTP با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ENFJ با سایر شخصیت های تست MBTI


سازگاری تیپ شخصیتی ESTP با سایر شخصیت های تست MBTI
mbti (ام بی تی آی) شخصیت شناسی توسعه فردی مدیریت استعداد منابع انسانی خودشناسی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.